درحال بارگذاری...

وقتی حاج قاسم پاسخ نامه ی مرد خاکستری (موسوی خوئینی ها) را می‌دهد!!