درحال بارگذاری...

‌«تقریبا هیچ» توصیف روحانی از نتیجه اعتماد به سه کشور اروپایی در مذاکرات قبلی‌