درحال بارگذاری...

افزایش قیمت دلار و ناتوانی دولت در مهار آن