درحال بارگذاری...

امام جمعه بغداد:در جهان فقط امام خمینی و امام خامنه ای در برابر آمریکا ایستادند