درحال بارگذاری...

ایران در یک شاخص اقتصادی رتبه چهارم جهان را دارد؛ تورم!!