درحال بارگذاری...

رهبر حزب وطن ترکیه: حاج قاسم قهرمان ما نیز هست

دوغو پرینچک:

قاسم سلیمانی شهید ما و قهرمان ما نیز هست، زیرا برای امنیت ما و منطقه زندگی خود را داده است.

سلیمانی به عنوان دوست و برادر نزدیک ما، در منطقه در مقابل تروریسم داعش و پ ک ک ایستاد و با آنها جنگید و بر همین اساس یک قهرمان است.

به رهبر حزب وطن ترکیه: حاج قاسم قهرمان ما نیز هست امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...