درحال بارگذاری...

وقتی پیرها برای نظام سرمایه‌داری ارزش زندگی کردن هم ندارند!