درحال بارگذاری...

رفتار وحشیانه افسرهای آمریکایی با یک سیاه‌پوست در شهر «میناپولیس» منجر به مرگ او شد