درحال بارگذاری...

اگر نظام دیگری بر ایران حاکم بود با اسرائیل دوست می‌شدیم؟