درحال بارگذاری...

با این همه مشکل، چرا می‌گویند جمهوری اسلامی حکومت امام زمانی است؟