درحال بارگذاری...

سخنان مهم حجت الاسلام ابوالقاسمی در خصوص جو سازی اخیر علیه حاج محمود کریمی