درحال بارگذاری...

تحویل انبوه ۳ پهپاد شناسایی و رزمی به نیروی هوایی و پدافند ارتش