درحال بارگذاری...

ترامپ: چون مردم عراق به جان هم افتادند، ما نفت آنها را صاحب شدیم!