درحال بارگذاری...

فیلمی دیده نشده از سردار سلیمانی که به زبان عربی در حال سخن گفتن است