درحال بارگذاری...

ای صاحب عرش عظیم… (دعای هفتم صحیفه سجادیه)