درحال بارگذاری...

چرا پروازهای عادی ما در روزی که به عراق حمله موشکی داشتیم کنسل نشد؟