درحال بارگذاری...

اگر حرم حضرت معصومه شفا میدهد، چرا مردم در قم کرونا گرفته اند؟!