درحال بارگذاری...

پاسخ مؤدبانه کسانی‌که می‌گویند «اگر با آمریکا آرام‌تر رفتار کنیم، نتیجه بهتری می‌گیریم»