درحال بارگذاری...

دیر یا زود با قاتلین حاج قاسم ملاقات خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره، برای محاکمه و مجازات آن‌ها