درحال بارگذاری...

سرنگونی یک فروند هواپیمای متعلق به نیروی هوایی آمریکا در افغانستان