درحال بارگذاری...

چرا با وجود تذکر و هشدار نیروی هوایی آسمان کشور در روز انتقام سخت کلیر نشد؟!