درحال بارگذاری...

سردار حاج قاسم سلیمانی دوست داشت به دست چه کسی شهید شود؟