درحال بارگذاری...

رژیمی که خود را قدرت دنیا میداند به استیصالی رسید که دست به ترور زد