درحال بارگذاری...

واکنش سپهبد سلیمانی به شعار “مالک اشتر علی…” مردم در بیت رهبری