درحال بارگذاری...

وعده‌های دولت برای کولبران فقط مصرف انتخاباتی داشت؟!