درحال بارگذاری...

واکنش مجری ثریا به اظهارات زنگنه در خصوص «مقدس بودن کارت سوخت برای منتقدان»