درحال بارگذاری...

دفاع محکم ظریف از شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»