درحال بارگذاری...

اگر به ۶ سال پیش بازگردم باز هم از برجام حمایت می‌کنم!