درحال بارگذاری...

ای کاش رئیس جمهور بگوید چه کسی گفته باید با همه دنیا تقابل کنیم؟