درحال بارگذاری...

کنایه کارشناس سمت خدا به سخنان معاون اول رئیس جمهور