چرا امام خمینی (ره) قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند؟
درحال بارگذاری...

چرا امام خمینی (ره) قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند؟