درحال بارگذاری...

پلیس آمريکا به همین سادگی یه مهاجر غیر مسلح رو تو خیابون اعدام کرد