درحال بارگذاری...

ويدئو کامنت | دلسوزان مردم ایران!

چه کسانی این چند روز موضع‌گیری کردند:

– وزارت خارجه اسرائیل ⠀

– وزارت خارجه آمریکا⠀

– فرح ⠀

– مریم رجوی که در خون ۱۷ هزار شهید ما شریک است!

به ويدئو کامنت | دلسوزان مردم ایران! امتیاز دهید.
[ratings]