درحال بارگذاری...

وقتی خودی و بیگانه به دولت آقای رئیسی حمله می‌کنند نتیجه‌اش چه می‌شود؟