درحال بارگذاری...

وقتی خدا آمد در بین مردم، یعنی مردم شدن دست خدا …