درحال بارگذاری...

مسئله اصلی سلاح هسته‌ای ایران نیست، مسئله اصلی جایگاه ژئوپلیتیکی و امپراتوری ایران است…