درحال بارگذاری...

مذاکره تنها حلال مشکلات نیست!

دکتر سعید جلیلی:

مذاکره غلط هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و مذاکره خوب نیز تنها بخشی از کار برای رفع مشکلات است

سال نود و دو هم گفتیم که تا ایرادات ساختار اجرایی-اداری کشور حل نشود، نمی‌توان ادعا کرد که مشکلات با مذاکره و … حل خواهد شد.

به مذاکره تنها حلال مشکلات نیست! امتیاز دهید.
[ratings]