درحال بارگذاری...

ماجرای شنیدنی خواستگاری حاج قاسم برای پاسداری که شش‌بار با پاسخ منفی روبرو شده بود!