درحال بارگذاری...

سفره عِیش و بَزم “مولوی عبدالحمید” در ضیافت شاهانه!