درحال بارگذاری...

حاج قاسم تنها با ۲۰ نفر از نیروهایش راهی شد…