درحال بارگذاری...

جوان ۲۸ ساله نخبه‌ای که باعث حیرت آمریکایی‌ها شد…