درحال بارگذاری...

تاریخ اسلام نشان دهد آیه ولایت بر چه کسی به جز علی (ع) قابل تطبیق است؟