درحال بارگذاری...

بی بی سی؛ سرخط خبرها: آلوده بودن واکسن‌های مدرنا و تحقق پیش بینی رهبر ایران