درحال بارگذاری...

اعضای یک شبکه که قصد خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فردو داشتند، بازداشت شدند