مداحی حاج مهدی رسولی درباره حجاب
موضوع : حجاب
31
مداحی حاج مهدی رسولی درباره حجاب متن شعر : رخت ِ زیبای آسمانی راخواهرم با غرور بر سر کننه خجالت بکش نه غمگین باشچادرت ارزش است باور کن!بوی ِ زهرا و مریم و هاجراز پر ِ چادرت سرازیر استبشکند آن قلم که بنویسد:"دِمُدِه گشت و دست و پا گیر" استتوی بال ِ فرشته ها انگارحفظ وقت ِ عبور می آییکوری ِ چشمهای بی عفتمثل یک کوه نور می آییحفظ و پوشیده در صدف انگارارزش و شان خویش میدانیبا وقاری و مثل یک خورشیدپشت ِ یک ابر ِ تیره میمانیخسته ای از تمام مردم شهراز چه رو این قدر تو غم داری؟نکند فکر این کنی شایدچیزی از دیگران تو کم داری !!قدمت روی شهپر جبریلهر زمانی که راه می آییدر شب ِ چادرت تو می تابیمثل یک قرص ِ ماه می آییسمت ِ جریان ِ آبها رفتنهنر ِ هر شناگری باشدتو ولی باز استقامت کنپیش ِ رو جای بهتری باشدپر بکش سمت اوج میدانمکه خدا با تو است در همه جاپر بزن چادرت تو را بال استو بدان می برد تو را بالادر زمانی که شان و ارزش جزبه دماغ و لباس و ماشین نیستتوی چادر بمان و ثابت کنارزش واقعی زن این نیست ...!!!
    کانال : انقلابی
شنبه, 02 مرداد 1395
زمان : 02:37
بازدید : 5728

متن شعر :


رخت ِ زیبای آسمانی را
خواهرم با غرور بر سر کن
نه خجالت بکش نه غمگین باش
چادرت ارزش است باور کن!
بوی ِ زهرا و مریم و هاجر
از پر ِ چادرت سرازیر است
بشکند آن قلم که بنویسد:
"دِمُدِه گشت و دست و پا گیر" است
توی بال ِ فرشته ها انگار
حفظ وقت ِ عبور می آیی
کوری ِ چشمهای بی عفت
مثل یک کوه نور می آیی
حفظ و پوشیده در صدف انگار
ارزش و شان خویش میدانی
با وقاری و مثل یک خورشید
پشت ِ یک ابر ِ تیره میمانی
خسته ای از تمام مردم شهر
از چه رو این قدر تو غم داری؟
نکند فکر این کنی شاید
چیزی از دیگران تو کم داری !!
قدمت روی شهپر جبریل
هر زمانی که راه می آیی
در شب ِ چادرت تو می تابی
مثل یک قرص ِ ماه می آیی
سمت ِ جریان ِ آبها رفتن
هنر ِ هر شناگری باشد
تو ولی باز استقامت کن
پیش ِ رو جای بهتری باشد
پر بکش سمت اوج میدانم
که خدا با تو است در همه جا
پر بزن چادرت تو را بال است
و بدان می برد تو را بالا
در زمانی که شان و ارزش جز
به دماغ و لباس و ماشین نیست
توی چادر بمان و ثابت کن
ارزش واقعی زن این نیست ...!!!

به اشتراک گذاری در :
ارسال به توییتر     ارسال به گوگل پلاس     ارسال به فیسبوک     ارسال به کلوب    
کد قرار دادن ویدیو در سایت شما: video_url: '/images/video/resize/low_quality2hd5bf0b1343a9ba613b680e6fff066daa8-HajMahdiRasouli-Hejab.mp3.mp4', video_url_text: encodeURIComponent('360p Quality'), video_alt_url: encodeURIComponent('/images/video/hd/5bf0b1343a9ba613b680e6fff066daa8-HajMahdiRasouli-Hejab.mp3'), video_alt_url_text: encodeURIComponent('720p Quality'),
کد QR :
Qr Code

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

    کلیه حقوق محفوظ می باشد. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.