تبیین اقتصاد استراتژیک | دکتر عباسی

میزان محبوبیت :  / 0
شنبه, 28 تیر 1393

زمان : 01:13:03

تعداد بازدید: 1196
موضوع: اقتصاد مقاومتی

نواهنگ اقتصاد مقاومتی

میزان محبوبیت :  / 1
پنج شنبه, 12 تیر 1393

زمان : 00:04:28

تعداد بازدید: 600
موضوع: اقتصاد مقاومتی

موتور اقتصاد

میزان محبوبیت :  / 0
سه شنبه, 09 ارديبهشت 1393

زمان : 00:03:40

تعداد بازدید: 488
موضوع: اقتصاد مقاومتی

نظر روحانی در خصوص اقتصاد مقاومتی

میزان محبوبیت :  / 2
دوشنبه, 27 خرداد 1392

زمان : 00:02:43

تعداد بازدید: 698
موضوع: اقتصاد مقاومتی

منظور از اقتصاد مقاومتی چيست؟ | دكتر عباسی

میزان محبوبیت :  / 1
یکشنبه, 12 خرداد 1392

زمان : 00:01:52

تعداد بازدید: 1004
موضوع: اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و برنامه رئیس جمهور آینده

میزان محبوبیت :  / 1
دوشنبه, 06 خرداد 1392

زمان : 00:04:45

تعداد بازدید: 883
موضوع: اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی | استاد رائفي پور

میزان محبوبیت :  / 0
پنج شنبه, 10 اسفند 1391

زمان : 01:41:39

تعداد بازدید: 801
موضوع: اقتصاد مقاومتی

مهمترین دغدغه و نگرانی رهبر | استاد عباسي

میزان محبوبیت :  / 2
جمعه, 06 بهمن 1391

زمان : 00:05:32

تعداد بازدید: 1137
موضوع: اقتصاد مقاومتی

سخنان استاد قرائتي پيرامون اقتصاد مقاومتي

میزان محبوبیت :  / 2
پنج شنبه, 28 دی 1391

زمان : 00:14:58

تعداد بازدید: 1008
موضوع: اقتصاد مقاومتی

چهره واقعی اقتصاد ایران | استاد عباسی

میزان محبوبیت :  / 1
دوشنبه, 11 دی 1391

زمان : 03:00

تعداد بازدید: 943
موضوع: اقتصاد مقاومتی

برنامه راز - اقتصاد مقاومتی، افق های آینده

میزان محبوبیت :  / 0
پنج شنبه, 02 آذر 1391

زمان : 01:50:08

تعداد بازدید: 1077
موضوع: اقتصاد مقاومتی

مقابله مردم با توطئه فلج اقتصادی

میزان محبوبیت :  / 2
سه شنبه, 30 آبان 1391

زمان : 03:37

تعداد بازدید: 872
موضوع: اقتصاد مقاومتی